De praktijk


Het bestuur van het KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)  adviseert tandartsen, om weer aan het werk te gaan volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol.

Hieronder de voor u van belang zijnde maatregelen:

Indien uw antwoord op een van de onderstaande vragen positief (ja) is, wordt u verzocht niet naar de praktijk te komen maar contact (t 071-5895980) met ons op te nemen:

  • Heeft u nu Corona?
  • heeft u nu huisgenoten of gezinsleden met Corona?
  • bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
  • heeft u een of meerdere van de volgende symptomen:  verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (boven de 38C ) ?
  • heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
  • bent u in thuisisolatie?
  • woont u in een verpleeghuis of (zorg)instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Bij binnenkomst van de praktijk zult u getemperatuurd worden bij een temperatuur van 38C of hoger Zullen wij u verzoeken om de praktijk te verlaten en een nieuwe afspraak met ons te maken als u meer dan 14 dagen koortsvrij bent.

NB ER KAN OP HET MOMENT GEEN GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VAN HET TOILET

Het is van groot belang om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

 

Sinds september 2000 is Tandartspraktijk De Roos gevestigd op de Lokhorst te Leiderdorp.

De praktijk van tandarts Peter de Roos beschikt over een vast en kundig team bij wie  de patiënt en goede mondzorg centraal staat.

Door het royaal opzetten van de praktijk met drie behandelkamers  is er onder andere plaats voor de zelfstandig werkende mondhygiëniste, Claudine Janssen en preventie assistente Dionysia.

Tandartspraktijk De Roos streeft naar een hoge kwaliteit zorg waar steeds in goed overleg met de patiënt naar de beste behandeling wordt gezocht.

© Copyright Tandartspraktijk de Roos t 071-58 95 980